Епилепсията

Епилепсията
Епилепсията е хронично заболяване което протича с повтарящи се гърчови пристъпи (припадъци) или техните еквиваленти.
Гърч (конвулсия,лат.convulsio) е неконтролируемо мускулно съкращение .Може да бъде генерализиран -на мускулите на цялото тяло,или ограничен (парциален) -на един мускул или мускулна група.
Класификация.
Епилепсията се подразделя се според причините за нейната поява на : I.Симптоматична епилепсия при следните заболявания:
1.Малформации (вродени дефекти) на главния мозък и неговите кръвоносни съдове.
2.Мозъчни увреждания по време на бременността,раждането и периода след него (инфекции,интоксикации,травми,хипоксия,ацидоза, мозъчни кръвоизливи...).
3.Мозъчни тумори и други заемащи пространство процеси в главния мозък.
4.Вродени заболявания на обмяната (фенилкетонурия,левкодистрофия,левциноза,уремия,хипогликемия-спадане на кръвната захар, хипокалиемия,хипонатриемия,хипомагнезиемия,хроничен алкохолизъм,недостиг на вит В6...).
5.Черепно-мозъчни травми.
6.Хистерия-характерно за нея е,че винаги припадъкът е пред публика и пациентът пада така,че не се наранява.
I I.Идиопатична (генуинна) – епилепсия при която липсват гореописаните причини.
:
По своя характер гърчовете се подразделят на:
Тонични - при които мускулното съкращение трае по-продължително време-от няколко секунди до половин минута и повече.
Клонични - краткотрайни,бързоследващи едно след друго съкращения на мускулите.
Тонично-клонични - съчетание от двата вида гърчове
Според начина на протичане, епилептичните припадъци се подразделят на:
I.Генерализирани пристъпи (обхващащи мускулите на цялото тяло):
1.Генерализирани конвулсивни (Grand mal) припадъци-протичат с Аура (видения),след което пациентът пада на пода (често получавайки болезнени травми) и се появява генерализиран тонично-клоничен гърч със загуба на съзнанието, с изпъване на тялото като дъга отворена назад (опистотонус), забиване на погледа нагоре,извиване на главата максимално назад, апнея (спиране на дишането поради спазъма на дихателната мускулатура) траеща 1-2 минути и шумно хъркащо дишане при неговото подновяване,цианоза (посиняване),пяна на устата,прехапване на езика,изпускане по малка и голяма нужда, заспиване след пристъпа.Непосредствено след пристъпа се регистрират високи стойности на кръвното налягане и учестен пулс.
2.Генерализирани неконвулсивни (Petit mal,picnolepsia,absence,абсанси)-характерни са за деца между 5 и 10-годишна възраст. Обикновено детето застива за няколко секунди,не пада,ако държи играчка не я изпуска,не отговаря на зададени въпроси, погледът се втренчва и след прекратяване на пристъпа,продължава своето занимание.Абсансите се повтарят в серии от 10-50, като могат да достигнат в денонощието до 100-200.
I I.Огнищни (парциални) пристъпи характеризиращи се с гърчове на един мускул или мускулна група:
1.Двигателни:
-Синдром на West (Blitz Nick Salaam-гърчове)-срещат се в детска възраст над 6 месеца и се характеризират с накланяне на на главата напред и сгъване на ръцете и краката като тялото заема положение както при арабски поздрав . Появяват се групирани в серии от няколко до 100 и повече с интервал от няколко секунди между тях,като сериите могат да бъдат от 1 до 50 и повече дневно.
-Синдром на Lennox-Gastaut)-разнообразни по изява епилептични припадъци (тонични,атонични,атипични абсанси и др....),изоставане в умственото развитие и типични промени в ЕЕГ (електроенцефалограма).
2.Сетивни (зрителни,слухови,осезателни...).
3.Вегетативни –протичащи с болки в корема,гадене,изпотяване и др.
4.С психични симптоми.

Епилептичен статус (състояние).
Бива конвулсивен (гърчов) и неконвулсивен.
Конвулсивният епилептичен статус представлява повтарящи се епилептични припадъци,с продължителност повече от 30 мин.,като през това време пациентът е кома(безсъзнание).Нуждае се от спешно и компетентно лечение тъй като може да доведе до смърт (между 5 и 50 % от случаите) или тежко увреждане на мозъка.

Лечение на Епилепсията.
То продължава минимум 1 и 1/2 години ,а при някои пациенти и цял живот.Провежда се от специалист-невролог и под контрола на ЕЕГ.
Съществува цяла група медикаменти за продължително лечение на различните видове епилепсия ,като напоследък се използват най-вече Трилептал,Невротоп,Топамакс,Депакин и др.,но при нужда от спешно овладяване на пристъп се прилагат Диазепам и Фенобарбитал.