Лечебна физкултура при заболявания на сърдечно-съдовата система

Лечебна физкултура при заболявания на сърдечно-съдовата система

Мястотo на лечебната физкултура, при комплексното лечение и профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания в съвременната медицина е неоспоримо. Голямо значение има фактът, че намалената двигателна активност характерна за съвременния начин на живот и нездравословното хранене се смятат за съществен етиологичен и предразполагащ фактор за някои от най-честите и най-сериозните сърдечно-съдови заболявания, водещи до смъртен изход или продължителна загуба на работоспособност. Убедителен пример в това отношение е миокардния инфаркт.

Основни симптоми при заболявания на сърдечно-съдовата система

Заболяванията на сърдечно-съдовата система се разделят на няколко групи – вродени, придобити, органични и функционални, възпалителни и вегетативни. Според локализацията си заболяванията на сърцето се делят на заболявания на перикарда, миокарда и ендокарда и коронарните съдове. При заболявания на сърцето са характерни следните симптоми:
Задух: за разлика от задуха при белодробните заболявания тук причината не е във вентилацията, а в това, че кръвта, поради по-бавното и придвижване не може да изпълнява своята транспортна роля. Това води до хипоксия ( намаляване количеството на кислород в кръвта). Задухът настъпва при сърдечна слабост. ето защо са важни дихателните упражнения.
Цианоза: поради бавния венозен кръвоток, кожата и лигавиците придобиват синкаво-лилав цвят.
Сърцебиене: усещане на сърдечните съкращения,болки в сърдечната област.
Оттоци: забавената кръвна циркулация променя състава на кръвта и създава условия за поява на отоци в долните крайници.
Кашлица: тя се дължи на кръвонапълване на дихателните пътища и на белите дробове.
Тези симптоми са характерни за хипертониците, хора със сърдечно-съдова недостатъчност и нарушения в сърдечния ритъм.

Роля на физическите упражнения
Физическите упражнения оказват благоприятно въздействие върху всички звена на сърдечно-съдовата система. Те водят до преразпределяне на кръвната маса – кръвните депа се изпразват, кръвта се насочва към работещите мускули, отварят се нови капиляри. Тези процеси са свързани и с благоприятни промени в състава на кръвта, премахване на застойните явления, подобряване на окислително-възстановителните процеси, профилактика на тромбообразуването. Подобрява се и кръвооросяването и на сърдечния мускул, което има благоприятно значение, когато неговата трофика е нарушена – при инфаркт на миокарда, исхемична болест на сърцето и различни склеротични изменения. Подобряването на двигателните способности на сърдечно болните, води до усъвършенстването на функциите на сърдечно-съдовата система. При сърдечно-съдовите заболявания е нужно да се прилага разнообразна тренировка, да се избягва еднообразието. Трябва да се работи за правилно дишане по време на упражненията. Чрез физически упражнения се активизират мастната и минералната обмяна, имащи отношение към механизмите на сърдечните съкращения и еластичността на съдовите стени.

Цел и задачи на лечебната физкултура при заболявания на сърдечно-съдовата система:

Целта и задачите на лечебната физкултура са индивидуални за различните периоди на заболяването – остър, подостър и хроничен. Остър и подостър - през тези периоди лечебната физкултура е много лека и се провежда в болнична обстановка.

Цел и задачи на лечебната физкултура при заболявания на сърдечно-съдовата система в хроничния период:
подобряване на трофиката и засилване на сърдечния мускул, регулиране на съдовия тонус.
профилактика на тромбоемболичните усложнения.
усъвършенстване на функционалните взаимоотношения на всички звена на кръвоносната система и останалите системи в човешкия организъм. Създаване на по високо ниво на работоспособност и приспособимост към физически натоварвания.
психотерапевтично повлияване: психично отпускане (психорелаксация), повишаване на емоционалния тонус и самочувствието на болния.

Показания и противопоказания за прилагане на лечебната физкултура при заболявания на сърдечно-съдовата система.

За постигане на положително въздействие на физическите упражнения върху организма на хората със сърдечно-съдови заболявания е необходимо те да се приложат в най-подходящия момент от развитието на болестта и при определено състояние на организма. Най-широко приложение лечебната физкултура намира през хроничната фаза на сърдечно-съдовите заболявания и профилактиката им. Важно е адекватното дозиране на натоварването. по време на упражненията се следят някои основни хемодинамични показатели, като пулсова честота и ритъм, артериално налягане и честота на дишане. При наличие на оттоци, които най-често са на долните крайници се прави отточен масаж.
Показания: дихателните упражнения са от изключителна важност при тези заболявания, упражнения от гимнастически тип за всички мускулни групи, правилно съчетаване на дишането с движението, велергометър.
В хроничния период, а също така за профилактика и добро здраве се препоръчва ходене, плуване, колоездене, планински туризъм, почивка на чист въздух.

Противопоказания: силови упражнения (с напъване), упражнения с задържане на дишането, топлинни процедури. Противопоказен е и масажът, ако има разширени вени (вареци) по долните крайници. В такъв случай, масажът се прави във рефлекторната област за долни крайници – поясната и кръстовата област.

Профилактика: Здравословно хранене, спорт, плуване. През зимния сезон се препоръчва сауна, но само за здрави хора. Температурата в сауната трябва да е 60 – 80°С , това са най-благоприятни температури за организма, температура над 100°С е вредна за кожата и косата. След сауна можете да вземете студен душ или както руснаците правят – да се оваляте в снегаJ, но само ако сте здрави. След това може да се отдадете на релакс с чаша чай. Препоръчваме ви и турска баня, особено през зимния сезон, както и посещение в SPA – центъровете „Виктория”, където екип от професионалисти ще се погрижи да постигнете духовна хармония и комфорт.