Лечебна физкултура при акушерска парализа

Лечебна физкултура при акушерска парализа

Акушерската парализа се дължи на родова травма. Тя е последица от прекалено силно дърпане на ръчичката на детето от акушера при раждането, което води до увреждане на раменния нервен ствол. Увреждат се различни нерви и съответно се парализират различни мускули на ръката - на мускулите на мишницата, предмишницата или на цялата ръка.

Обикновено в продължение на няколко дни след раждането е парализирана цялата ръка и детето не може да я движи. С времето много от парализите изчезват. Най-трудно е възстановяването на функцията на мускулите около раменната става. Поради преобладаване на тонуса на здрави те мускули над парализираните ръката заема принудително положение - най-често тя е завъртяна навътре и притисната към туловището. В областта на предмишницата се парализират предимно мускулите-сгъвачи на китката и разгъвачите на пръстите.

Засегнатата ръка като цяло изостава в развитието си.

Лечението при кърмачетата се състои в раздвижване и масаж. В по-късния период за противодействие на порочното положение на ръката се предприема шиниране, налагане на лонгета и подходящи упражнения.

По строго показание се извършва оперативна реконструктивна намеса.

Прогнозата при подходящи лечебни мерки е благоприятна.


Масаж:
Масажистът поставя болния да легне по гръб. Масажирането започва първо от лакътя до рамото, после от китката до лакътя, накрая остават кръстите, които се обработват всеки по отделно. След това болния се обръща по корем и масажа се повтаря. Накрая внимателно се масажира областта на лопатката.
ЛФК :
Прилагат се гимнастически упражнения за цялата ръка, която трябва да бъде така нагодена или фиксирана, че болният да не усеща болка.
Повдигане на раменете.
И.п. стоеж . Рамената бавно, но силово се повдигат, доколкото е възможно, и бавно се спускат надолу.
2. Движение с рамената напред-назад.
И. п. стоеж, ръцете на хълбоците. Двете рамена се сгъват напред и се разгъват назад силно. При дърпането назад на лактите колкото е възможно се насочват назад и обратно. Трупът и главата не трябва да изменят положението си. При сгъването напред се издишва, а при разгъването назад се вдишва.
3. Повдигане на ръцете горе.
И. п. стоеж. Ръцете бавно и спокойно се повдигат до вертикално положение и бавно се снемат с напрягане на мускулите както при повдигането.
4. Повдигане ръцете напред.
И. п. стоеж, ръцете се повдигат бавно напред до хоризонтално положение и се снемат бавно надолу. Дланите са обърнати една към друга. Дълбоко вдишване при повдигане и издишване при снемане на ръцете.