Действието на лактоферин, приет през устата, върху системната хомеостаза на желязото при бременни жени, страдащи от железен дефицит и желязодефицитна анемия

Желязото е фундаментален елемент за човека, тъй като представлява съществен компонент на много протеини и ензими. Въпреки това, този елемент може също така да бъде токсичен, когато е в излишък, заради способността му да генерира реактивни форми на кислорода. Тази двойствена природа налага прецизна регулация на концентрацията на желязо в организма. При човека, системната хомеостаза на желязото се регулира предимно на ниво чревна абсорбция като досега не са открити регулирани пътища за екскрецията му.

Регулацията и поддържането на системната хомеостаза на желязото е от основно значение за човешкото здраве. Повишената абсорбция на желязо води до претоварване с желязо в паренхимните органи, докато ниската абсорбция води до дефицит на желязото в плазмата, което се проявява като хипоферемия (железен дефицит, ЖД) и ЖД анемия (ЖДА). ЖД и ЖДА все още са голям здравен проблем при бременни жени. За да се излекуват ЖД и ЖДА рутинно се предписват железни заместители. Предпочитаната терапия на ЖД/ЖДА, която е съставена от перорален прием на желязо под формата на железен сулфат, често не успява да постигне значителен ефект върху хипоферемията, а освет това може да има редица странични действия.

Лактоферинът (Лф), един желязосвързващ гликопротеин, който се среща в изобилие в екзокринните секрети на бозайниците, се явява важен регулатор на системната хомеостаза на желязото. Последнни данни сочат, че тази естествена съставка, способна да взаимодейства с най-важните компоненти на хомеостазата на желязото, може да играе роля на ценна алтернатива на заместителите на желязо при превенцията и лечението на асоциираните с бременността ЖД и ЖДА.

В този обзор ще бъдат обобщени съвременни данни за молекулярните вериги, включени в сложната клетъчна и системна хомеостаза на желязото. Ще бъде дискутирани ролята на лактоферина при лечението на ЖД и ЖДА при бременност, както и поддържането на хомеостазата на желязото.

Разбирането на тези механизми ще осигури обосновката за развиването на новаторски терапевтични алтернативи на пероралния прием на железен сулфат при превенцията и лечението на ЖД и ЖДА.